Search

. ‘Maar dat is geen reactie op de veelvuldige ontdopingen van de jongste tijd', reageert priester Scheelen.

 

De Antwerpse bisschop Johan Bonny wil jongeren en volwassenen aansporen om zich te laten dopen of hun doopsel te hernieuwen. Daartoe startte het bisdom de campagne ‘Laat je onderdompelen'.‘De huidige situatie, waarin de postbode bijna dagelijks één of meer aanvragen tot ‘uitschrijving uit het doopregister' naar het bisschopshuis stuurt, raakt onze kerkgemeenschap diep', aldus bisschop Bonny op de website van de campagne.

Er waren dit jaar inderdaad al 150 aanvragen tot ontdoping bij het bisdom Antwerpen, maar het aantal mensen dat zich laat dopen blijft wel ongeveer hetzelfde. Bij jongvolwassenen blijkt er zelfs een lichte stijging te zijn. Toch blijkt de campagne niet absoluut gericht te zijn tegen die aanvragen tot ontdoping.

‘De campagne heeft echt niet alleen tot doel om daar tegenin te gaan', reageert priester Paul Scheelen van de parochies Sint-Joris en Sint-Paulus in Antwerpen. ‘Het is een actie die jaarlijks wordt gevoerd maar telkens op een andere manier wordt ingekleed. De bisschop lanceert hier dus niks nieuws mee. Bedoeling is eerder dat mensen opnieuw uiting geven aan hun toewijding aan de kerk.'

Breadcrumbs